Stres jako nieodłączny element życia

Stres pojawia się w życiu człowieka w różnorodnych sytuacjach. Niestety nie można się od niego odgrodzić, ale można nauczyć się z nim sobie radzić. O tym, że się stresujemy dowiadujemy się od naszego organizmu. Odczytując wysyłane sygnały możemy trafnie zinterpretować sytuację. A sygnały te mogą być bardzo wyraźne. Pocenie się, dreszcze, szybsze bicie serca, suchość w ustach, uczucie ciepła i gorąca na przemian, czy drżenie rąk – to najczęstsze z nich.

Stres wypływa z różnych sfer naszego życia. Może się pojawiać na płaszczyźnie zawodowej lub prywatnej. Każdego dnia doświadczamy całej gamy emocji i uczuć. Przeżywamy mnóstwo chwil i sytuacji. Stres pojawia się czasem zupełnie niespodziewanie. Co można zrobić? Można nauczyć się kilku technik mogących być wsparciem. Do takich należy przenoszenie myśli i aktywności na temat niezwiązany ze źródłem stresu. Można tez wykorzystać metody wyciszające – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub ćwiczenia oddechowe, które pozwalają ochłonąć z pierwszych negatywnych emocji.

Panowanie nad sobą i rozładowanie napięcia to techniki, które można osiągnąć dzięki uprawianiu sportu. W stanie stresu nie poleca się picia kawy. Alternatywą może być filiżanka z czajniczkiem herbaty ziołowej. Należy pamiętać, że poza krótkotrwałymi objawami stresu są także długotrwałe. A te są znacznie poważniejsze, bo oznaczają poważne choroby z depresją włącznie. One trwają nawet wtedy gdy nie ma bezpośredniego kontaktu ze źródłem stresu.